Handbók NES

 

 

 

Lög

 

 

Íþróttafélagsins NES, Íþróttafélags fatlaðra á Suðurnesjum

Stofnað

 

17. nóvember 1991

 

 

Félagið  heitir  NES  og  er  íþróttafélag  fatlaðra  á  Suðurnesjum.  Lögheimili  og  varnarþing félagsins er staðsett í Reykjanesbæ. Félagið er aðili að  Íþróttabandalagi Reykjanesbæjar og ÍSÍ, og því háð lögum, reglum og samþykktum íþróttahreyfingarinnar.

 

2.   gr.

 

Markmið  félagsins  er  að  iðka  og  glæða  áhuga  á  íþróttastarfi  fatlaðra  jafnframt  því  að vinna að betri aðstöðu.

 

3.   gr.

 

Félagsmaður getur hver sá orðið, sem áhuga hefur á íþróttum fatlaðra.

 

4.   gr.

 

Ársgjald félagsins skal ákveða á aðalfundi félagsins ár hvert.

 

5.   gr.

 

Skuldlausir félagar hafa rétt til að keppa fyrir hönd félagsins.

 

6.   gr.

 

Stjórn félagsins skipa  fimm  menn,  ásamt  tveimur  áheyrnarfulltrúum  úr  röðum fatlaðra sem. Formaður skal kosinn á aðalfundi og fjórir meðstjórnendur, sem síðan skipta með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi er formaður boðar til. Ennfremur skal kjósa einn í varastjórn.

 

Stjórnin  skal  kosin  á  aðalfundi,  nema  aðeins  komi  fram  ein  uppástunga,  en  í  þeim tilfellum eru þeir sem stungið er upp á sjálfkjörnir. Kosning á aðalfundi má fara fram með handauppréttingu,  þó  skal  kosning  vera  leynileg  sé  þess  óskað.  Einfaldur  meirihluti  ræður úrslitum.

 

Kosning  stjórnar  fer  þannig  fram:  Formaður  skal  kosinn  fyrstur  til  eins  árs.  Næst  skulu kosnir  sex  meðstjórnendur  og  tveir  í  varastjórn  til  tveggja  ára.  Að  lokum  eru  kosnir  tveir áheyrnarfulltrúar  úr  röðum  fatlaðra  til  tveggja  ára  og  tveir  varaáheyrnarfulltrúar.  Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.

 

7.   gr.

 

Stjórninni  ber  að  gæta  hagsmuna  félagsins  í  öllum  greinum.  Hún  hefur  samráð  yfir eignum   þess   og   boðar   til   funda.   Stjórnin   getur   enga   fullnaðarákvörðun   tekið,   nema meirihluti stjórnar séu henni fylgjandi.

 

Stjórnin getur vísað mönnum úr félaginu álíti hún framkomu þeirra félaginu til vansa. Þá getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félagsfundi.

 

 

Haldin skal fundargerðarbók og reikningar félagsins miðist við áramót.

 

9.   gr.

 

Aðalfund skal halda ár hvert og félagsfundi svo oft sem stjórnin ákveður eða skrifleg ósk kemur  frá  eigi  færri  en  10  félagsmönnum.  Til  aðalfundar  skal  boða  með  minnst  viku  (sjö daga) fyrirvara og er hann lögmætur án tillits til þess hversu margir mæta. Í auglýsingu skal dagskrá  fundar  koma fram.Skráðir  félagar  í  NES hafa  atkvæðisrétt  á  aðalfundi félagsins og eru kjörgengnir í stjórn og/eða nefndir.

 

Á aðalfundum eða félagsfundum skal kjósa sérstakan fundarstjóra. Á aðalfundi skulu mál tekin fyrir í þeirri röð sem hér segir:

1.   Skýrsla stjórnar.

2.   Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.

3.   Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga, reikningar  bornir undir atkvæði.

4.   Lagðar fram lagabreytingar, ef tillögur eru þar um.

5.   Kosningar stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga, samkv. 6. gr.félagslaga og ákvörðun um ársgjald samkv. 4. gr. félagslaga.

6.   Félagsgjöld/Ársgjöld ákveðin.

7.   Önnur mál.

8.   Fundarslit.

10. gr.

 

Aukaaðalfund félagsins má halda ef aðalstjórn álítur þess þörf eða ef 1/4 atkvæðisbærra fundarmanna á aðalfundi félagsins óska eftir því, enda tilkynni þeir um leið fundarefni það er ræða á. Aukaaðalfundur er lögmætur sé til hans boðað skv. 9. gr. þessara laga. Aukaaðalfundur hefur sama vald og aðalfundur.

 

 

11. gr.

 

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi, enda hafi þess verið getið í fundarboði og nægir meirihluti atkvæða til þess að lagabreyting sé lögleg.

 

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 26. mars 2014.

Flettingar í dag: 23
Gestir í dag: 9
Flettingar í gær: 99
Gestir í gær: 24
Samtals flettingar: 285322
Samtals gestir: 64655
Tölur uppfærðar: 20.9.2018 07:27:51